YKS Hazırlık

11 ve 12. sınıfta ise yabancı dil eğitimi ihmal edilmeden üniversiteye giriş sınavı olan YKS hazırlık çalışmaları bu dönemde ciddi bir ivme kazanır.

Sınav Koleji Liseleri’nde öğrencilerin biri ya da bir kısmı değil hepsi üniversiteye gider. Üstelik okul olarak YKS’de Türkiye birinciliği derecesine sahiptir.